0744566378
smartconsultingpoint@gmail.com
English

Legalizare notarială

Biroul de traduceri Smart Consulting Point intermediază serviciul de legalizare notarială a semnăturii traducătorilor noștri, precum și copii legalizate ale documentelor în limba străină, prin birourile notariale partenere. De la noi veți prelua traducerea în forma finală, așa cum vi s-a solicitat, fără necesitatea efectuării de deplasări suplimentare.